Werken

Christine Castendijk

Het noorderlicht in mijn zeegezichten

Door de zoutkristallen die het noorderlicht aan onze Zeeuwse kust zo helder en direct maken kan niets zomaar onder de mantel der liefde worden verborgen.  Alles is zichtbaar eerlijk, sterk en krachtig. Ik probeer dit licht in mijn werk te doorgronden en te vangen zoals ik ook het leven het liefst onder ogen kom.

Christine Castendijk

This is how the light comes in

Het thema van een serie werken die ik maakte in de periode dat ik ‘artist in residence’ was in de Grote Kerk in Naarden. Zoals het licht daar ieder ogenblik anders naar binnen schijnt zo is het ook met de verhalen in ons leven; de waarheid is subjectief, soms wordt iets over-  soms juist onderbelicht , soms iets op- en soms juist  uitgelicht. De verhalen of elementen die niet belicht worden spelen niet mee in het vormen van ons beeld van de werkelijkheid, terwijl ze er net zo goed zijn en een evenredig deel uitmaken van die ware wereld.

Christine Castendijk

Spelen met licht in mijn verhalende werk

Mijn abstracte schilderijen zijn eigenlijk mijn dagboeken. Zo ben ik ooit begonnen; in mijn aantekeningen over mijn leven stonden weinig woorden en heel veel beelden. Ook mijn reisverslagen bestonden uit geschilderde en getekende impressies. Beelden zijn mijn communicatiemiddel. Als het mij lukt mij hierin verstaanbaar te maken ben ik gelukkig. Ik weiger mijn werk expliciet te verklaren of uit te leggen. Ik vind dit minachtend naar de kijker. Ik probeer bij de kijker de verbeeldingskracht aan te spreken omdat ik daar zoveel waarde aan hecht. De kracht van onze verbeeldingskracht is in onze huidige samenleving ernstig onderbelicht. Deze bron is zo rijk en zo hoopvol en ik geloof hier zozeer in dat het bijna mijn missie is geworden deze aan te boren zowel in mijn eigen werk als bij anderen.