Christine Castendijk

‘Het willen benoemen van hetgeen je ten diepste beroert staat gelijk aan het gevaar het daarmee te vernietigen’

Christine Castendijk

Christine Castendijk heeft haar hele leven geschilderd. Op jonge leeftijd kwam ze onder de hoede van de Belgische kunstenaar Edith Vles. In het atelier van deze kunstenaar is het zaadje van Christine’s carriere als kunstenaar geplant. Edith gaf vrije expressielessen en had een sterke en stimulerende filosofie dat je expressie zo min mogelijk moest sturen of beperken.

‘Eigenlijk alles wat ik doe of weet in mijn werk heb ik van Edith geleerd’. ‘Alle lessen die ik in mijn latere leven nog volgde voelde altijd meer als beperkend dan verrijkend’.

Na jaren als leerling is zij gedurende haar middelbare schooltijd als assistent bij Edith blijven werken. ‘De rijkdom aan fantasie en inbeeldingsvermogen heb ik door haar enthousiasme zo sterk ontwikkeld, dat ik nooit meer niet zou kunnen schilderen’

Christine Castendijk

In haar lessen en workshops die ze later zelf is gaan geven, doet zij eigenlijk niets anders dan proberen het daar geleerde lef, de fantasie en het doorzettingsvermogen over te dragen op haar leerlingen. 'Het staat mij tegen om mijn leerlingen in hun expressie te beperken door opgelegde regeltjes of voorgekauwde opdrachten'.

In haar vrije werk moet ze elke keer weer op zoek gaan naar dat kind in haar dat zo vrij en expressief met kleur en vorm mocht spelen. Schilderen is haar taal geworden. 'Alles wat ik voel, zie of meemaak verwoord ik in vorm, kleur en samenspel van licht en schaduw,lijnen en vlakken. Mijn doel is om me in deze taal zodanig te kunnen uitdrukken dat ik met de kijker in gesprek kom. Als ik daarbij nog woorden nodig zou hebben zou mijn bestaansrecht als schilder in het geding komen’.

Christine houdt van het impliciete in welke vorm van kunst dan ook. Het aanzetten van de verbeeldingskracht van de kijker, luisteraar of lezer ziet zij als doel van kunst. Het expliciet willen maken, verklaren en uitleggen vindt ze neerbuigend en minachtend naar de fantasie en kunstenaar die in ons ieder huist.